Природонаучно дружество "Академик Иван Буреш"

> Начало

> Експедиции

> Дейност

> Контакти

> Връзки

Образователна дейност

Един от приоритетите в дейността на Дружеството е учениците в българските училища да получат една актуална информация за състоянието на биоразнообразието в нашата страна и да получат едно наистина качествено природозащитно образование и възпитание. През трудните за българското образование години на "демократичен преход" младото още Природонаучно дружество "Академик Иван Буреш" започна експериментална програма по ограмотяване на българските ученици в тази насока.Годината беше 1995. А ние бяхме само едни студенти. Работехме изцяло на доброволни начала. Без умора. В тези години извънкласната дейност беше навсякъде прекратена, кръжоците и ученическите клубове се приемаха за един мъртъв и ненужен остатък от "социализма". Учениците не мислеха така. Голяма част бяха въодушевени от срещите с природата. С тези деца проведохме и първите си масови природозащитни акции.Като спасяването на над 200 натровени с петрол каспийски блатни костенурки в Струмската долина през 1996 година. Първото училище с което започнахме, беше столичното 101 СОУ "Бачо Киро". Поканиха ни първо да изнесем една лекция за историята на българската природозащита. След това учениците поискаха нови срещи с нас, а полсе и екскурзии... Докато им организирахме ежеседмичен "кръжок по биология". Така работихме с тези деца чак до края на 1999 година. По същото време присъединихме и други училища от столицата - 22 СОУ "Г. С. Раковски" ( 1997-1999 г. ), 7 СОУ "Свети Седмочисленици" ( 1997-1999 г. ), НПМГ "Акад. Чакалов" ( 1998-1999 г. ), 20 ОУ "Тодор Минков" ( 2000-2002 г. ), 104 ОУ "Захари Стоянов" (2000-2002 г. ), 121 СОУ "Георги ИЗмирлиев" (2000-2001 г. ), 74 СОУ "Гоце Делчев" ( 1998-1999 г. ), 126 ОУ "П. Ю. Тодоров" ( ОТ 2001 г. ), 14 СОУ "Проф. Д-р. Асен Златаров" ( ОТ 2006 г. ). От 2000 година партньор в образователната ни програма е Кметството на район "Триадица" град София. В училищата където сме срещнали най-голям интерес от страна на ученици, родители и ръководство сме изградили и поддържаме природозащитни клубове и провеждаме няколко пъти в седмицата учебни занятия, беседи, прожекции на филми и разбира се много екскурзии сред места където учениците могат да се запознаят обстойно с българското биоразнообразие.

Природозащитен клуб към 14 СОУ

www.pzclub14.buresh.org

Природозащитен клуб към 126 ОУ

www.pzclub126.buresh.orgНаучна дейност

Основната цел на Природонаучно дружество “Акад. Иван Буреш” е да подпомога изучаването и опазването на българската природа чрез събиране на информация - научни статии, изследвания и данни касаещи числеността и състоянието на популациите на растенията и животните в България.

  Информацията и снимките на този сайт са собственост на ПНД "Академик Иван Буреш" и нито една част от нея не може да бъде копирана и използвана където и да е без изричното съгласие на дружеството!
ПНД "Академик Иван Буреш" © 1989