Природонаучно дружество "Академик Иван Буреш"

Начало

Дейност

 • Образователна
 • Научна
 • Природозащитни клубове

 • Екип

  Експедиции

  Кой е акад.
  Иван Буреш?


  Контакти
  Велислав Зарев - и.д. Председател на Дружеството. Бакалавър по "Екология и опазване на околната среда", магистър хидробиолог, докторант "Ихтиология".

  Павел Топалов - и.д. Зам. председател на УС на Дружеството. Магистър херпетолог, докторант "Ентомология".

  Радослав Доков - отговорник природозащитни дейности сред населението.

  Георги Георгиев - бакалавър "Екология и опазване на околната среда", магистър еколог.

  Главен асистент д-р Апостолос Апостолу в ИБЕИ-БАН. Ихтиолог, хидробиолог.

  Асистент Борис Велков в ИБЕИ-БАН. Ихтиолог, хидробиолог.

  Надежда Георгиева- бакалавър "Eкология и опазване на околната среда", магистър "Физическа география и ландшафтна екология", докторант "Функционална биоценология".

  Милен Чанев - специалист лесовъд, бакалавър "География". Спелеолог.

  Кирил Разпопов - магистър електронни и информационни системи.

  Стоян Василев - бакалавър икономически науки.

  Боряна Иванова - помощник ръководител образователна дейност.

  Ирена Кръстева - помощник ръководител образователна дейност.


    Информацията и снимките на този сайт са собственост на ПНД "Академик Иван Буреш" и нито една част от нея не може да бъде копирана и използвана където и да е без изричното съгласие на дружеството!
  ПНД "Академик Иван Буреш" © 1989