Природонаучно дружество "Академик Иван Буреш"

Начало

Дейност

 • Образователна
 • Научна
 • Природозащитни клубове

 • Екип

  Експедиции

  Кой е акад.
  Иван Буреш?


  Контакти


  Имаме два утвърдени природозащитни клуба в 14 СОУ и 126 ОУ в София.

  Природозащитният клуб на 14 СОУ се организира от ПНД "Академик Иван Буреш" съвместно с ръководството на 14 СОУ по проекта "Природозащитно образование в столочните училища". Неговата дейност започва в началото на 2006/2007 учебна година. Първоначалната група обедини 14 ученика от училището със засилен интерес към зоологията. Приоритет на Дружеството е стимулиране на ученическото самоуправление, затова ръководството на клуба е изградено основно от ученици на избирателен принцип. на ежеседмичните си срещи те взимат решения относно популяризиране и оптимизиране работата на този училищен клуб и привличане на нови съмишленици към нашите природоизследователски и природозащитни идеи.

  http://www.pzclub14.buresh.org


  Природозащитният клуб на 126 ОУ се организира от ПНД "Академик Иван Буреш" съвместно с ръководството на 126 ОУ и Кметството на Район "Триадица" по проекта "Природозащитно образование в столочните училища". Неговата дейност започва през 2001/2002 учебна година. Първоначалната група се състоеше от 20 деца от шести клас. В последствие се присъединиха ученици от 5 и 7 клас. И членовете на клуба достигнаха 55. Понастоящем клуба работи и с деца от начален курс ( 1-4 клас ). В работата му активно участват ученици с специфични образователни потребности, както и деца в неравностойно социално положение, чието обучение и участие в училищния живот се подпомага от нашия клуб. Учениците от 126 ОУ участват активно в работата на клуба. Ежегодно се избира председател, зам. председател и отговорници по класове.

  http://www.pzclub126.buresh.org

    Информацията и снимките на този сайт са собственост на ПНД "Академик Иван Буреш" и нито една част от нея не може да бъде копирана и използвана където и да е без изричното съгласие на дружеството!
  ПНД "Академик Иван Буреш" © 1989