Природонаучно дружество "Академик Иван Буреш"

Начало

Дейност

 • Образователна
 • Научна
 • Природозащитни клубове

 • Екип

  Експедиции

  Кой е акад.
  Иван Буреш?


  Контакти


  Иван Йосифов Буреш (27 декември 1885 - 8 август 1980) е български учен зоолог, академик и дългогодишен директор на Институт по зоология (сега Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания) към БАН. Иван Буреш е роден в София, син е на чешкия фотограф Йосиф Буреш, имигрирал в България скоро след Освобождението. Под ръководството на баща си, който освен фотограф бил и виден природолюбител, Иван Буреш започва да изгражда своя сбирка от минерали, насекоми и растения още като 11-годишен ученик. На 15 години вече е имал завидни знания в областта на зоологията, знаел е много латински наименования. През 1903г. на екскурзия до Рила, в подножието на връх Мусала Буреш се среща и запознава с княз Фердинанд. Впечатлява го с обширните си знания. Само година по-късно, на 25-годишнината на Софийска мъжка гимназия прави изложба на ентомологичната си колекция.Там оново се среща с Фердинанд. Очарован от знанията и колекцията на младия биолог, на 1.07.1904 г княз Фердинанд го назначава в Естественоисторическия музей при двореца като завеждащ ентомологичните сбирки на длъжност лаборант-препаратор. След завършването на Софийска мъжка гимназия през 1904 г. Буреш започва следването си по естествена история в Софийския университет и след междувременно обучение в Карловия университет в Прага през 1907-1908 г. Завършва висшето си образование през 1909 г. През 1909-1911 г. защитава докторска дисертация на тема „Изследвания върху хермафродитната жлеза на охлювите“ в Мюнхенския университет. Първия научен труд на Иван Буреш излиза още през ноември 1904 г. Тогава е едва 18 годишен - „Принос към фауната на дребните пеперуди (Microlepidoptera) от Софийската околност“. Работата е отпечатана през 1908 г. в „Периодическо списание на Българското книжовно дружество“. На 1 септември 1905 г. Буреш е назначен като асистент към новосъздадената Ентомологична станция в София и така става един от нейните основатели. На 1 август 1914 г. става уредник на Царския естественоисторически музей. На 3 октомври 1918 г. цар Борис III с възкачването си на престола го назначава с указ за главен директор на всички Царски природонаучни институти. Към тях освен Естественоисторическия музей и Ентомологичната станция се числят Зоологическата и Ботаническата градина в София, още няколко ботанически градини, дивечоразвъдните стопанства във Варна, Кричим, Царска Бистрица, а също и Царската научна библиотека. На този пост д-р Буреш остава повече от 25 години. През 1926 г. Буреш става член-кореспондент на Българската академия на науките, а през 1929 г. получава званието академик! След 9 септември 1944 г. акад. Буреш е арестуван заедно с други служители в двореца, но скоро след това е пуснат на свобода, без срещу него да бъде предявено някакво обвинение. Той отново поема поста си в Естественоисторическия музей. На 19 февруари 1947 г. Царските природонаучни институти преминават към Българската академия на науките и на тяхна база се създават институтите по ботаника, зоология и геология. През октомври 1947 г. акад. Буреш е определен за научен ръководител на новообразувания Зоологически институт и придадените към него Естественоисторически музей и Зоологическа градина. През 1951 г. Иван Буреш е назначен за директор на Зоологическия институт при БАН. На този пост той остава до пенсионирането си поради достигане на пределна възраст през юни 1959 г. Впечатлени от изключителните научни постижения на Буреш, неговото желание да открива и развива млади учени, решихме нашето дружество да приеме името на този българки учен-основоположник на съвременната българска зоология.

  Източници: 1. Уикипедия - свободната енциклопедия. 2. Хубенов З. "Академик д-р Иван Буреш и ентомологичните изследвания в България". 3. Големански В., Божков Д. "Бележити български зоолози". Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София, 1997. 4.Национален природонаучен музей.

    Информацията и снимките на този сайт са собственост на ПНД "Академик Иван Буреш" и нито една част от нея не може да бъде копирана и използвана където и да е без изричното съгласие на дружеството!
  ПНД "Академик Иван Буреш" © 1989