Природонаучно дружество "Академик Иван Буреш"

Начало

Дейност

 • Образователна
 • Научна
 • Природозащитни клубове

 • Екип

  Експедиции

  Кой е акад.
  Иван Буреш?


  Контакти


  Природонаучно дружество „Академик Иван Буреш“ и неговите членове активно участват в различни проучвания и научни изследвания, участват в научни конференции и имат научни публикации.

  Фаунистични проучвания върху сем. Cerambycidae и сем. Scarabaeidae в района на Устието на река Камчия, област Варна 2002-2004 г.

  Наблюдения върху сезонната активност на Hierophis caspius в района на местността Рупите и вулканичен рид Кожух, Петричко 2004-2006 г.

  Проучване върху храненето на Mauremys caspica rivulata в района на местността Рупите и вулканичен рид Кожух, Петричко 2004-2006 г.

  Изследвания върху денонощната активност на Zamenis situlus и Telescopus fallax в района на Кресненско дефиле, Благоевградско 2006-2007г.

  Проучване върху факторите на уязвимостта на сухоземните костенурки Testudo graeca, Testudo hermanni в района на Южна Струмска долина 2007-2010 г.

  Проучване на херпетофауната в района на Белидие хан 2009.

  Проучване бърху безгръбначната фауна на Беласица и Славянка 2009-2011.

  Проучване на безгръбначната фауна в Странджа планина 2010.

  Проучване върху ихтиофауната в района на Рупите и р. Струмешница 2010 г.

  Фотографиране и наблюдение на окраската на Pelophylax ridibundus в Югозападна България 2011-2012 г.

  Проучвания върху сем. Cerambycidae и сем. Scarabaeidae в района на Кресненски пролом и рид Кожух.

  Проучване върху ихтио и херпетофауната в района на Драгоманско блато 2010-2012.

  Проучване върху ихтиофауната в реките от дунавския водосборен басейн 2010-2012.

  Изготвяне на фотокаталог на българската херпетофауна 2010-2014 г.

  Проучване на черноморската, крайбрежна, дънна ихтиофауна 2011-2013.

  Проучване на екологията и биологията на сем. Попчета в България.

  Атлас на сем. Попчета в България.  Може да бъде свален безплатно от тази връзка!

    Информацията и снимките на този сайт са собственост на ПНД "Академик Иван Буреш" и нито една част от нея не може да бъде копирана и използвана където и да е без изричното съгласие на дружеството!
  ПНД "Академик Иван Буреш" © 1989