Природонаучно дружество "Академик Иван Буреш"

Начало

Дейност

 • Образователна
 • Научна
 • Природозащитни клубове

 • Екип

  Експедиции

  Кой е акад.
  Иван Буреш?


  Контакти


  Образователни дейности на Дружеството

  По настоящем предлагаме образователни програми, в които може да се включи всяко едно училище на територията на Столична община. Проекта „Биоразнообразието - достъпно за всички“ има образователен модул , в който предлагаме следните дейности:

  1. Природозащитен клуб - дейност за ученици от 5 до 7 клас, включваща акцент върху опознаването и опазването на природата и нейните ресурси под формата на извънкласна и извънучилищна дейност. Организират се екскурзии, посещения на музеи, изложби и други мероприятия на тази тематика. Стимулира се ученическото самоуправление. Избира се председател на клуба и отговорници по класове.

  2. Клуб „Млад природоизследовател“ – тази дейност е предвидена за децата от 2 до 4 клас. Запознава ги с основни понятия от природните науки под формата на уроци, беседи,конкурси за детски рисунки, игри и прожекции на научнопопулярни филми.

  3. Клуб „Природознайко“ – тази форма на обучение е предвидена за най-запалените почитатели на природата. Включва индивидуално обучение и екскурзии след полагане на тест и събеседване със желаещите.

  Образователната дейност през годините

  Образователните програми , които нашата организация провежда водят своето начало от далечната 1995 година. Това са години, в които българските училища не предлагат никаква извънкласна дейност на учениците си поради липсата на финансиране. Освен това, в този период на „модернизиране и преструктуриране“ на българското образование кръжокът като форма на занимание в извънучебно време е тотално изхвърлен. Дори думата „кръжок“ е почти забранена за употреба, времето извън училище на децата е уплътнено от улицата и прохождащите клубове за електронни игри. Там бъдещето на нацията често ставаше жертва на изнудване и обири от „добронамерени“ батковци. През месец март 1995 година получихме покана от учителката Марияна Бочарова, преподавател по биология в столичното 101 СОУ „Бачо Киро“ да проведем среща с учениците от 6 клас, на които тя беше класен ръководител. Трябваше да запознаем децата с дейността на съвременния биолог. Бяхме изненадани от интереса на тези деца, от въпросите с които ни заливаха и тяхното желание да научат нови факти за биологията. Учителката ни помоли да направим тези срещи всяка седмица. Кава беше изненадата ни, когато на следващата среща учениците бяха събрани във видеозалата, защото желаещите да се запознаят с нашата дейност бяха над 60. При това, в извънучебно време след часовете! Така се роди нашият първи клуб, който по онова време нарекохме „Кръжок по зоология към 101 СОУ“. През годините минахме през много столични училища. Откривахме и обучавахме нови и нови последователи на природозащитата и българската науча. В 22 СОУ „Георги С. Раковски“ като петокласник срещнахме сегашния председател на Дружеството и учен хидробиолог в БАН Велислав Зарев. Сред тогавашните седмокласници на 133 СОУ „А.С Пушкин“ открихме учения херпетолог Юрий Корнилев, понастоящем ръководител и изследовател в Природозащитен център „Пода“ при град Бургас. От същото училище като наш ученик започва и Филип Кирилов - председател на НПО за природосъобразен живот „Тринога“. Известният български херпетолог Николай Цанков познаваме от ученик в десети клас. Запознаваме се на изложба на живи влечуги, организирана с образователна цел от Дружеството в Столична библиотека през 1995г. През годините работихме с 20 ОУ“Тодор Минков“, 104 ОУ“Захари Стоянов“, 4 ОУ“Джон Атанасов“, 74 СОУ “Гоце Делчев“, 7 СОУ “Св.Седмочисленици“. Работата с учениците от Националната природоматематическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ също беше много успешна. Наши верни фенове бяха Дилян Фердинандов, понастоящем успешен хирург и Драган Чобанов учен ентомолог в БАН. В новия век изградихме дългогодишно и ползотворно партньорство с 126 ОУ “Петко Ю.Тодоров“(повече от 10 години) и 14 СОУ “Проф. д-р Асен Златаров“(вече 7 години).

    Информацията и снимките на този сайт са собственост на ПНД "Академик Иван Буреш" и нито една част от нея не може да бъде копирана и използвана където и да е без изричното съгласие на дружеството!
  ПНД "Академик Иван Буреш" © 1989