Природонаучно дружество "Академик Иван Буреш"

> Начало

> Експедиции

> Дейност

> Контакти

> Връзки

Натура 2000 България

www.natura2000bg.org

Министерство на околната среда и водите

www.moew.government.bg

Национално управление по горите

www.nug.bg

Да спасим Иракли

www.daspasimirakli.org

Национален парк Рила

www.rilanationalpark.org

Национален парк Централен Балкан

www.centralbalkannationalpark.org

Дирекция на Природен парк „Странджа”

www.parkstrandja.hit.bg

Дирекция на Национален парк „Пирин”

www.pirin-np.com

Природен парк "Витоша"

www.park-vitosha.org

Парковете в България

www.bg-parks.net

Josef Hlasek

www.hlasek.com

Herpetofauna Austria

www.herpetofauna.at

Световен конгрес по херпетология

www.worldcongressofherpetology.org

Amphibian Information Resource

www.livingunderworld.org  Информацията и снимките на този сайт са собственост на ПНД "Академик Иван Буреш" и нито една част от нея не може да бъде копирана и използвана където и да е без изричното съгласие на дружеството!
ПНД "Академик Иван Буреш" © 1989